Ürtiker hakkında birkaç bilgi

in healty •  5 months ago

Merhaba steemit Türkiye bugün size ürtiker hakkında bir kaç bilgi vereceğim

Ürtiker bir lezyonun 4K yani kızarıklık kaşıntı kabarma ve kısa sürede kaybolma özelliklerini içeren deri lezyonudur. Toplumda oldukça sıktır acile böyle kabartı kaşıntı kızartı ile gelen hastada sormamız gereken temel nedenler ilaç kullanımı enfeksiyon ve yiyeceklerdir. Böcek ısırması gibi şeylerde ütikere neden olabilir. Maligniteler tiroid hastalıkları arı sokması inhalenler yine urtikere neden olur. Öncelikle lezyon ürtiker mi buna karar vermek gerekir . Tek bir lezyon kısa sürede geçecek başka yerinde çıkacak 4K ya sahip olacak purpura tarzındaki lezyonlarda deriden kabariksa vaskulitler akla gelecek. Urtiker sıkar bırakmadan iyileşir . Cam testi diye bişey var cami lezyona bastırıyorlar ortası beyaz mi ona bakıyorlar . Sinek ıisiridiginda üzerine basınca beyazlasirya oyle basit bir test . Daha sonra akut mu kronik mi onu belirleyebiliriz .Eğer ki bir haftadan kısa sürede gelmişse akuttur. Haftada en az iki gün olmak üzere iki aydır devam ediyorsa kronik utikerdir.

Tedavi : Akut utikerli hastada yapmamız gereken ilk şey airway her an hasta anjioödeme girip solunumu durabilir. Daha sonra mucize ilaç prednizolon fakat oral değil im. 3 gün prednizolon daha sonra bir hafta on gün oral antihistaminik.(H1 reseptör antagonistleri)
Kronik ürtiker tedavisi prednizolon

Bide arı falan soktuysa sizi gözler şişer denk gelmissinizdir buna anjioödem deniyor tehlikeli bir durum aslında ve adrenalin vermek gerekiyor . Tatile falan gideceksiniz ormana kampa bu adrenalinden yanınızda taşıyın dozu 0.3-0.5 mg çocukta ise kilograma 0.01 miligram

Dermografizm diye bişey var bide buda hafif basiyla utikeryal lezyonlar oluşması .

images (28).jpeg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 1.04 % upvote from @drotto thanks to: @drcevat.

Merhaba, yazınız @try-market ve @kusadasi tarafından yürütülen küratör projesi kapsamında seçilmiştir.Proje yazısı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçilen yazılar haftalık Cointurk Küratör Projesi raporunda yer almaktadır.
Cointurk Discord Kanalı

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by drcevat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.