Uyuza İyi Gelen Sabun Çeşitleri Nelerdir?

in #health8 months ago

Uyuza iyi gelen sabun, uyuz hastalığını iyileştirmek için tedavi olarak kullanılır. Uyuz, kaşıntılı bir cilt hastalığı olarak deride görülür. Doğal sabunlar ile tedavi edilebilir bir hastalıktır.

  • Noscab Soap Premium anti scabies soap
  • Gris Bio
  • Braunfels Labs Sulfur Soap
  • Kükürt sabunu
  • Karanfil sabunu
  • Çay ağacı sabunu
  • Zerdeçal Sabunu
  • Neem Sabunu
    Bu sabunlar uyuza iyi gelen sabun çeşitleridir.
Sort:  
Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28795.88
ETH 1745.31
USDT 1.00
SBD 2.52