Boğa Burcunda Güneş Tutulması 30 Nisan 2022

in #gunestutulmasi4 months ago

Boğa burcunda yılın ilk güneş tutulmasını yaşıyoruz. Bu tutulma zamanında yeni adımlar atabilirsiniz. Farklı adımlar, yeni çözümler bu tutulmanın ana konusu. Sürpriz gelişmeler mümkündür.

Bu tutulma Sabit Burç olan Boğa burcunda gerçekleşiyor. Bu uzun zamandır devam eden bir konuyu ya da uzun soluklu bir adımı anlatır. Boğa burcu maddi konuları, tarımı, toprağı anlatan bir gösterge. Hayatınızda kalıcı adımlar atmak için kullanabilirsiniz.

Güneş Tutulması Burç Yorumları blogda

https://www.astrokronos.com/post/boga-burcunda-gunes-tutulmasi

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23178.84
ETH 1708.74
USDT 1.00
SBD 3.28