Kuidas luua Steemitisse konto? [#1]

in #guide4 years ago (edited)

konto-loomine.png

Selleks, et luua Steemitisse kontot, on mitmeid variante. Mõni neist on soodsam, kuid aeganõudvam, mõni aga kallim ja kiirem. Selles postituses lahkame esimest kolmest Steemiti konto loomise meetodist:

  • Läbi Steemit.com'i (''tasuta'')
  • Läbi kolmanda osapoole (ostes)
  • Kasutajakutsega (sõbra abil)

Kasutaja loomine otse läbi Steemiti (''Tasuta'')


Esimene ning kõige levinuim variant kasutaja loomiseks on otse läbi Steemiti ''Sign up'' lehe. (Steemiti avalehel on ''Sign up'' nupp nii päisemenüüs paremal kui bodys pildist vasakul). Seda küll peetakse soodsaimaks, kuid sealjuures aeganõudvaimaks kasutaja loomise meetodiks.

Miks on paragrahvi pealkirjas sõna ''tasuta'' jutumärkides?

Tegelikult on Steemitisse kasutaja loomine tasuline, kuid siin kirjeldatud meetodi puhul tasub Steemit ise kasutaja loomise tasud, mis peegelduvad ka uue konto loomise järel walletis olemasoleva 0.100 + ~15 SPna.

Need circa 15 SPd on kasutajale Steemiti poolt delegeeritud ning vähenevad vastavalt kasutaja enda teenitud SPle, kuni delegatsioon täielikult kaob.

Registreerimiskäik


1. Kasutajanime valimine


(Registreerimise esimene samm - kasutajanime valimine).

Steemiti kaudu kasutajat registreerides on esimeseks sammuks kasutajanime valimine. Kasutajanimi peab olema hästi läbi mõeldud - seda ei saa hiljem muuta.

2. E-mail ja selle kinnitamine

Järgmiseks tuleb kasutajal sisestada oma e-maili aadress (tähtis on üle kontrollida, et see on õigesti sisestatud, kuna sellele saadetakse kasutaja loomiseks vajalikke kirju, millest esimene on e-maili kinnitamiseks).


(E-maili kinnitamise e-kiri - kasutajal tuleb vajutada kirjas oleval lingil).

3. Telefoninumbri kinnitamine

Peale e-maili kinnitamist oma Steemiti kontoga tuleb sisestada mobiiltelefoninumber, millele tuleb sõnum kinnituskoodiga (rohkemaks pole hiljem telefoni tarvis).

NB! Enne nupu ''Continue'' vajutamist tuleb veenduda, et telefoninumber ning suunakood on õigesti kirjas (eesti mobiilioperaatorite numbrite puhul on suunakood +372).

Kinnituskoodi sõnum on sõnastatud järgnevalt: ''##### is your Steem confirmation code.''

4. Steemiti poolse kinnituse ootamine.


(Pärast telefoni teel saadud koodi kinnitamist).

Nüüd ei jää muud üle kui oodata Steemitilt uut e-kirja. See võib võtta paar päeva, nädala või lausa kaks, kuna iga uus kasutaja vaadatakse üle manuaalselt.

Kui kirja saabumine on võtnud juba üle nädala, tuleks kasutajal minna Steem.chati #help kanalile ning toimida vastavalt Pinned Messages'tele (kolme paralleelse punkti nupp paljastab rippmenüü).

5. Viimane samm

Kui siiani on eelmised sammud ladusalt sujunud, võib ühel hetkel leida oma e-maililt viimase kirja: ''One last step to set up your account''.


Viimane samm.

6. Genereeritud parooli salvestamine

E-kirjas oleval lingil klikates avaneb kasutajal lehekülg (''Save password''), millel on näha vähemalt 16st karakterist koosnev tähtede ja numbrite jada, mida kutsutakse Master keyks. See võti tuleb salvestada võimalikult internetikaugesse turvalisse kohta, kuna selle kaotamisel pole võimalik ligipääsu kontosse taastada.

Lisaks on turvalisem kasutada Master key asemel hiljem Walleti Permissions all kuvatavat Posting' ja Active keyd.

Pärast Master key ehk parooli salvestamist turvalisse kohta, avaneb kasutaja loomise viimane etapp - ''Confirm your account'' - kus tuleb ise äsja salvestatud / üles kirjutatud parool lõplikuks kinnitamiseks sisestada.

Kui kasutaja kirjutas parooli valesti üles, kuid ''Confirm your account'' leht on endiselt ees, on tal võimalik minna tagasi eelmisele lehele vajutades nuppu ''Go back'', kus genereeritakse uus parool, mis ei kattu eelmisega.

7. Valmis kasutaja - mis edasi?

Parooli salvestamise ning kinnitamise järel ilmub tavapärane ''Teretulemast!'' stiilis lehekülg, mis viib kasutaja juba mõne sekundi pärast automaatselt Steemiti avalehele.

Sealt edasi oleks mõistlik tutvuda näiteks Steemiti ''Welcome'' lehega, kust leiab portaali kohta kasulikku informatsiooni.Kõik @teamestonia poolt väljateenitavad autasud muudetakse Steem Poweriks, et suurendada meiepoolset toetust autoritele.

Heitke pilk peale TeamEstonia ajavoole!
Toetage eesti autoreid Steemitis, järgides meie gildi Steemvoteris!


Find Team Estonia


SteemWorld | steemd | steemdb

@teamestonia
Facebook Page
Discord Server
Steemit blog where you'll find everything you need to know about Steemit in Estonian language.
Like on Facebook to help promote Steemit and be up to date with Steemit and Estonian community. Want to meet other Estonian Steemers and chat about crypto & everything related? Join Discord.

Sort:  

Kui asjalik! Tänud ja hype #teamestonia ! LoV!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kristves from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hey @teamestonia, I'm in your guild "Team Estonia" on SteemVoter.com
Please consider adding me as a Curator if you think my content is worthy.
I am in Estonia :)
See here for an example: https://steemit.com/steemhunt/@steemitbuzz/crazy-steemit-experiment-this-guy-is-paying-off-usd46-630-39-of-debt-with-steemit

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17238.87
ETH 1287.24
USDT 1.00
SBD 2.16