Gobaba Yeni Türk Borsası

in #gobaba3 years ago (edited)

Gobaba, TL ile kolayca steem alışverişi yapabileceğimiz yeni Türk borsasıdır. @kusadasi 'nin yaptığı proje sayesinde keşfettim. Tasarımı da çok hoş duruyor.

Borsaya üye olmak için: https://www.gobaba.com/?ref=coinplugturk

Projeye katılmak için: https://steemit.com/cointurk/@kusadasi/projeye-katil-15-dolar-kazan

Coin Marketplace

STEEM 1.12
TRX 0.14
JST 0.142
BTC 62244.96
ETH 2339.44
BNB 537.40
SBD 8.37