Music in games / Muzyka w grach

in gaming •  24 days ago 

mmmm.png

engpol
I've been a fan of heavy sound for at least 20 years. The perfect combination is a good game and metal music, but with such a mix there is a big problem. Although we have games in which we can find rock samples in the soundtrack, but I mean the songs of the bands that I listen to every day, and not some samples.Jestem fanem ciężkich brzmień od co najmniej dwudziestu lat. Idealnym połączeniem jest dobra gra i muzyka metalowa , ale z takim miksem jest spory problem . Wprawdzie mamy gry w , w których w ścieżce dźwiękowej znajdziemy sample rockowe , ale mi chodzi o utwory kapel , których słucham na co dzień , a nie jakieś tam sample .

gtalad.png

The first title I would like to present to you is not a game as such. This is a Dlc to GTA 4 subtitled The Lost and Damned (part of Episodes from Liberty City). In the game we play as a member of a motorcycle gang - Johnny Klebitz. Gameplay - we perform missions, we fight with other gangs nothing revealing. Along with that, Dlc has added new music and new radio stations that we can listen to while driving. And here's where every metal fan will find something for himself. On the list of songs we have such gems as (and many others)Pierwszy tytuł , który chciałbym wam przedstawić nie jest grą jako taką . Jest to dodatek do GTA 4 o podtytule The Lost and Damned ( wchodzący w skład Episodes from Liberty City ) W grze wcielamy się w członka gangu motocyklowego - Johnny’ego Klebitza . Gameplayowo - wykonujemy misje , toczymy walki z innymi gangami nic odkrywczego. Wraz z tym Dlc dodano mową muzykę i nowe stacje radiowe , których możemy słuchać podczas jazdy . I tu każdy fan metalu znajdzie coś dla siebie . Na liście utworów mamy takie perełki jak (i wiele innych) :
  • Bathory ''Call from the Grave''
  • Deicide ''Dead by Dawn''
  • Cannibal Corpse ''I Cum Blood''
  • Kreator ''Awakening of the Gods''
  • Sepultura ''Dead Embryonic Cells''

bl.png

The second game with a very good soundtrack (not necessarily a game) is Brutal Legend . In short, the game is a mix of RPG and fantasy adventure, produced by Tim Schafer. We take on the role of Eddie Riggs concert technique, which as a result of strange events moves to the land of heavy metal flowing . The game is average, but worth playing for the music itself. . It is interesting that in digital form we will meet such characters as Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister (vocalist Motörhead) or Rob Halford (vocalist Judas Priest). As for music, we have a whole lot of good tracks here:Druga gra z bardzo dobrym soundtrackiem ( nie koniecznie rozgrywką ) jest Brutal Legend . W skrócie gra jest miksem RPG i przygody w klimatach fantasy , wyprodukowaną przez Tima Schafera . Wcielamy się w Eddiego Riggsa technika koncertowego , który w wyniku dziwnych wydarzeń przenosi się do krainy heavy metalem płynącej . Gra to średniak , ale warta zagrania dla samej muzyki. . Ciekawostką jest , że w zdigitalizowanej formie spotkamy podczas gry takie postaci jak Ozzy Osbourne , Lemmy Kilmister ( wokalista Motörhead ) czy Rob Halford (wokalista Judas Priest) .Co do muzyki to mamy tu całą masę dobrych utworów :

listalist.png

And what games with good metal music on the background do you know? I'm waiting for comments.A wy jakie gry z dobrą metalowa muzyka w podkładzie znacie ? Czekam na komentarze .

Greetings / Pozdrawiam @voxmortis

old.png
@onelovedtube - Contact on Community Discord https://discord.gg/CsqcfSx with @d00k13 or @grayoo or @graylan

@dtube - Video Site - https://d.tube/
@steemhunt - Product Search & Review - https://steemhunt.com/
@dlike - Web Content Sharing - https://dlike.io/
@steemmonsters - Digital Card Game - https://steemmonsters.com/

Special thanks for your support for everyone #dtubers , #steemians , #polish community , @dtube , @onelovedtube , curators #newsteem @ocd , @talentclub , @helpie , @curangel , @contestkings , @smartsteem , @bdcommunity , @qurator , @curie , @archdruid an other awesome people , without which this place wouldn't make any sense.

Post Promotion Discord
logo2.png

Powered by @battlegames

4bEjbgCbFMvAspi9LssChkGUNFSRTcUtZwxk9FdpxskdVzSey2qxg4r2jXANAvcx3kSoD1zXhmD2JSXhy7y7pLsNXdGbVRkmpfsLoLMn4YTuzzd9wqMyWspPL51Lh9BvayRqjxX9j6NdEtArVFeiQu41Da4GGK3uDUdNJycminh6Wnov7x.png

Battlegames.io I Battletube.io

2FFvzA2zeqoVJ2SVhDmmumdPfnVEcahMce9nMwwksSDdRvZEn91fkXST3R6NdW4vELaDuT6kdZf7JzvV1BbNtowrcZGne1VM2tbsTMJWFSQ6dsFLfXxoJ9KMZBWtv.pngHNWT6DgoBc14riaEeLCzGYopkqYBKxpGKqfNWfgr368M9U6oj7rLw5sdggMgfjvYBNRJRFpWNT6Ysav7ZyLEm6dyqweTt4wkzC82LCVq74JHuUGqKFvBc1th3Xc.png

Archbb.jpg

o1AJ9qDyyJNSpZWhUgGYc3MngFqoAN5RrgiXzrqeRxzMsCSu3.gif

9876.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jeden z moich najlepszych utworów. Zespół jak i gra odnieśli światowy sukces.

Hi @voxmortis,
@helpie-caster was here. Nice to have you in our Community!

if your Friends/Follower like our work and want to support us ? Maybe they want Join our Curation Trail on Steemauto!
Here you and your Follower can join our Discord :
https://discord.gg/bZTWGb3

Hi, @voxmortis!

You just got a 1.33% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Hello @voxmortis, thank you for sharing this creative work! We just stopped by to say that you've been upvoted by the @creativecrypto magazine. The Creative Crypto is all about art on the blockchain and learning from creatives like you. Looking forward to crossing paths again soon. Steem on!