Mafia II (2010) Game Movie 1080p HD |HUN / Magyar|

in #gaming10 months ago (edited)


Vitó, egy szegény olasz bevándorló fiá, aki azért dolgozik, hogy kitörhessen a nyomorból, mely tönkretette gyermekkorát. Az utcán tanulja meg, hogy a hozzá hasonlóknak csak egy módja van, hogy jólétben, az emberek tisztelete által övezve éljenek. Hogy elkerülje a nehézségekkel teli életet, melyet apja élt, Vito mindent megtesz, hogy saját sorsának kovácsává váljon, de az élet soha nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik…
★ FACEBOOK ►https://www.facebook.com/Mitzlypicks

Sort:  

Congratulations @mitzlypicks! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new SteemFest⁴ badge is ready
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11707.66
ETH 395.49
SBD 1.03