#PEACE CHALLENGE | FORTNITE | PL |

in fortnite •  last year 


Dziś Challenge zobacz jak mi poszło ;)
Chcesz więcej zostaw Follow i Komentarz z Challenge dla mnie
Upvote też miło widziany
Grupa FB
https://www.facebook.com/groups/229513030865453

Donet
https://www.tip4stream.pl/wplata/RastaGame

ZBIERAM NA SPRZĘT:
✘ Greenscreen
✘ Oświetlenie + statywy
✘ Ramie Mikrofonowy
✘ Popfiltr


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!