'World Cup' na may walong bansa sa football!

in #football6 years ago


Sa isang banda, ang Champions Trophy ay inalis mula sa cricket, sa kabilang banda, ang isa pang Champions Trophy ay idaragdag sa football. Ang namumunong katawan ng mundo ng football Ang FIFA ay nag-iisip ng pag-oorganisa ng 'Mini World Cup' na may pinakamataas na walong koponan sa paligsahan, kabilang ang kinansela na Champions Trophy. Ang panukala ni FIFA president Ziani Infantino mismo.
Ang 'Mini World Cup' ay gagawin tuwing dalawang taon. Ang torneo ay pinangalanang 'Final 8'. Ang tournament ay walang alinlangan na makatipid ng oras at makikinabang sa pinansyal mula sa FIFA.
Sa pagtukoy sa Chief Chief ng FIFA, iniulat ni Reuters na ang ilang namumuhunan ay nagmungkahi na mamuhunan sa bagong tournament ng Infinito. Ipinakikita rin ni Infantinos na interes ang hindi nakikita ang halaga ng pera. Ang FIFA ay makakakuha ng $ 25 bilyon bawat taon para sa tournament na ito. Ito ay karaniwan para sa pangulo na hindi sumasang-ayon sa mga dividend!
Kung ang isang maliit na bit ng football ay na-play sa patlang na tiyak na ang noo ay nasunog sa FIFA Confederations Cup gaganapin bago ang World Cup. Ang 'Maliit na World Cup' ng FIFA, sa halip na paligsahan, ay gaganapin sa harap ng bawat World Cup na inayos ng mga pinakamahusay na koponan ng pitong kontinente at ng World Cup. Gayunpaman, hindi malinaw na ang mga bansa kung saan ang rehiyon ay lalahok sa kaganapang ito.
Ngunit hindi lang ngayon, sinabi ng FIFA na ang bagong kumpetisyon ay magaganap sa larangan simula 2021. Ang katapusan ng taon ay ang pumili ng FIFA para sa kaganapan. Ang tournament ay magaganap sa larangan sa Oktubre o Nobyembre ng naka-iskedyul na taon.
Hindi ito ang katapusan dito, iniisip din ng club ang tungkol sa World Cup. Ang ideya ng pag-oorganisa ng World Cup na ito na may 24 na koponan tuwing apat na taon. Iniisip ng FIFA na reworking ang pandaigdigang liga. Ang bawat liga ay gaganapin sa Oktubre-Nobyembre bawat taon. Ito ay tatagal ng 12 taon. Sa ilalim ng bagong pag-iisip ng mga tasang kompederasyon.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63570.02
ETH 3400.95
USDT 1.00
SBD 2.56