You are viewing a single comment's thread from:

RE: [Alcohol] Nalewka kawowa | Tincture of coffee

in #food5 years ago

:)Pobudziles wlasnie moje kubki smakowe.. hehe...i pachnie mi kawa i wanilia ... hehe:)

wysylam juz 5 raz ten komentarz za kazdym razem Error :( moze teraz sie uda ... to samo jest z votowaniem, postami :(

Sort:  

wysylam juz 5 raz ten komentarz za kazdym razem Error :( moze teraz sie uda ... to samo jest z votowaniem, postami :(

Wiesz że mam to samo, Ewidentnie Steemit ma jakieś problemy techniczne.

U mnie jest to samo... albo nie wysyła komentarza albo w rezultacie są 2 ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19606.91
ETH 1318.92
USDT 1.00
SBD 2.44