Kwiaty Ogrodowe #9

in flowers •  3 months ago 

Bardzo dawno temu ten kwiat został opisany jako roślina piękna ale i trująca.
Dziś zdjęcia dla przypomnienia.
Najlepiej nie zrywać kwiatów a jeśli już to dokładnie umyć ręce ponieważ ich sok jest trujący.

20190617_201129.jpg

20190617_201117.jpg

20190617_201139.jpg

Dziękuje a na koniec zagadka.

co to za kwiat?

20190617_201256.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @dedarknes! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!