PAG - IBIG

in #filipino-poetry3 years ago (edited)

image

image source
Ang Pag-ibig ay masarap pakinggan

Ngunit kung di mo kayang panindigan

Itigil mo na lang para wala kang masaktan

At kung ayaw mong maiwanang luhaanSa Pag-ibig ay maraming isasakripisyo

Lalong-lalo na sa iyong iniidolo

na kahit masakit kailanga'y tanggapin mo ang totoo

na ito'y kailan ma'y hindi magiging iyoAng Pag-ibig ay parang tinik ng rosas
na kahit masakit ay tinitiis
Ang Pag-ibig ay para ring sibuyas
na nagbibigay luha kapag ika'y di na makatiisAng Pag-ibig ay isang instrumento ng pagmamahalan
ng isa o dalawang nag-iibigan
na kung hindi pinahahalagahan
ay walang mahahantungan


Salamat sa pagbasa mga kaibigan :)
Nawa'y abangan ninyo ang aking susunod na mga tula.

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.14
JST 0.146
BTC 62829.38
ETH 2229.93
BNB 569.08
SBD 8.97