"ALAALA MO" -- a filipino poetry

in #filipino-poetry3 years ago (edited)

"ALAALA MO"

Sa bawat araw na lumilipas
Alaala mo'y di kumukupas
Maamo mong mukha'y laging napapanaginipan
Mga labi mong kay tamis halikan

Lumisan ka man sa aking piling
Sa maykapal ikaw pa rin ang hinihiling
Bugso ng damdamin na mala bagyo
Buong tapat na ibinigay sa iyo

Nagpasya akong magparaya
Nang sa gayon ikaw ay malaya
Alam kong hindi man madaling gawin
Ngunit ito ay para rin sa atin

Alaala mo'y hindi kailanman malilimutan
Dahil sa iyo naranasan ko ang tunay na kasiyahan
Natapos man ang ating pag-iibigan
Mananatili kang isang kaibigan

Photocredits to Google:

Salamat sa pagbasa ng aking tula mga kaibigan. Nawa'y nag-iwan ito sa inyo ng magandang aral sa buhay. Hanggang sa muli :)

Coin Marketplace

STEEM 1.21
TRX 0.14
JST 0.147
BTC 62829.38
ETH 2229.93
BNB 569.08
SBD 8.75