Hidup ini akan sangat bermakna

in #esteem4 years ago

image
Ale Mas. Cokolwiek to jest, jest ono uważane za separatystyczne przez państwo. Mas mógł zostać zabity. Mas może być uznany przeciwko państwu i skazany na karę więzienia, jeśli wiesz, "powiedział Rani.

"Tak. Jestem świadomy mojego wyboru. To zależy od Ciebie! Ale podjąłem decyzję ", powiedziałem, patrząc na Rani.

Ale na mojej twarzy nagle łzy. Im dłużej trwały łzy. Ale nie było płaczu.
Widzę sytuację Rani, tak zaskoczoną. Moja pozycja jest trochę chwiejna. Ale staram się pozostać silny. Wyjąłem chusteczkę z torby i wręczyłem ją Rani.

"Zmierz swoje łzy. Albo ludzie myślą, że jesteśmy dlaczego-dlaczego. Nie chcę, żebyś przyniósł łzy człowiekowi podobnemu do mnie "- powiedziałem później.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21199.40
ETH 1205.55
USDT 1.00
SBD 3.25