စာျပန္ေရးေတာ့မယ္

in #esteem2 years ago

arm-1284248_960_720.jpg
https://pixabay.com/photos/arm-hand-desk-notebook-pen-1284248/

စာမေရးတာ ေတာ္တာ္ ၾကာခဲ႔တယ္ အလုပ္မ်ားတယ္လုိ႔ မေျပာခ်င္ေတာ႔ပါဘူး
လူတိုင္းကေတာ႔ အလုပ္ေတြမ်ားေနမွာပါ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အလုပ္မ်ားေနတာမွမဟုတ္တာဘဲ
ကိုယ္တစ္ေယာက္း အလုပ္ ရွိတာ အလုပ္ လုပ္တာမွမဟုတ္တာ လူတိုင္းက အလုပ္ကိုယ္စီနဲ႔ဘဲေလ
ဒါေၾကာင္႔ အလုပ္မ်ားလို႔ မေရးျဖစ္တာ ဆိုတာထက္ စာေရးရမွာ ပ်င္းလို႔ မေရးတာဆို ပိုမွန္မယ္ေလ
အခုေတာ႔ သူမ်ားေတြ ကို အားက်ျပီး စာျပန္ေရးပါဦးမယ္
မအားတဲ႔ၾကားထဲကဘဲ ျပန္ေရးမွာပါ
ေရာက္တက္ရာရာေလးေတြ ေရးျပီး အရင္လိုဘဲ အရွိန္ေလး ရေအာင္ ျပန္လုပ္ရမယ္ေလ
စာမေရးတာ ၾကာေတာ႔ လူက မေရးခ်င္ေတာ႔ဘူး
ေတာ္ေတာ္ေလး အရွိန္ျပန္ယူေနရတယ္
ေနာက္ရက္က စျပီး ေသခ်ာ ေရးေတာ႔မယ္
အမ်ားၾကီးမ ဟုတ္ေတာင္ တစ္ရက္ တစ္ပုဒ္ေလာက္ေပါ႔
မေရးတာထက္ စာရင္ေတာ႔ အဲ႔သလိုေလး ျပန္ေရးတာက ပိုေကာင္းမယ္
ပါ၀ါ စုမယ္ စုမယ္ နဲ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ ဘယ္လိုမွ မစုနိုင္ေတာ႔ဘူး
စာေရးမွ နည္းနည္းခ်င္းျပန္ရမွာပါ
ေစ်းကလည္း တက္ေတာ႔မွာဆိုေတာ႔ ေရးမွကိုျဖစ္မယ္
ေစ်းတက္မွ ျပန္ေရးရင္ မွီမွာကို မဟုတ္ေတာ႔ဘူး
ဟိုတုန္းကဆို အခုေလာက္ အၾကာၾကီး မရပ္နားဖူးပါဘူး ေစ်းမရလည္း ေရးေနတာဘဲ ေစ်းရလည္း ေရးေနတာဘဲ
အခုေနာက္ပိုင္းမွ ဂိမး္ေတြ ေပၚလာျပီး စာေရးတာကို သိပ္မလုပ္ျဖစ္ေတာ႔ဘူး
ဂိမ္းေတြမွာလည္း ကိုယ္က အဲ႔သေလာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္နုိင္ဘူး မရင္းနိုင္ဘူး
ဟုတ္တီပါတ္တိလည္း မကစားတက္ပါဘူး ေနာက္ဆံုး ဂိမ္းေတြ ေနာက္လိုက္ရင္း
စာေရးတဲ႔ အက်င္႔ေလး ပ်က္စီးခဲ႔တာဘဲ အဖတ္တင္ပါတယ္
အခုေတာ႔ စာေလးေရးျပီး စတင္းပါ၀ါ ျပန္စုရဦးမယ္
ဂိမး္ေတြအေၾကာင္းလည္း မေရးခ်င္ေတာ႔ဘူး အရင္လို ေရာက္တက္ရာရာေလးေတြ
ရွာၾကံေရးမွာပါ အခုတော႔ စာေလးဘာေလး နည္းနည္းလိုက္ဖတ္လိုက္ပါဦးမယ္ေလ
@mm7

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations @mm7! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @mm7! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.096
BTC 49420.91
ETH 2273.44
BNB 505.69
SBD 5.42