Airdrop Nedir? Nasıl Kazanç Sağlayabiliriz.

in #esteem5 years ago

Airdrop Tükçe kelime anlamı, ''havadan gelen yardım'' yani bedava para da diyebiliriz.Kripto para piyasayaya çıkmadan önce reklam amaçlı,belli şartlar öne sürerek ,katılanlara bedava coin veren bir sistem.

Bu tür coin leri tahmini çıkış tarihini haber veren bazı siteler mevcut internette biraz araştırırsanız bulabilirsiniz.Almış aldığınız coin leri paraya çevirebilmeniz için o coin nin bir borsada işlem görmesi gerekir.

Bu konu hakkında özellikle bilgisi olmayan arkadaşlara duyuru niteliğinde yazmak istedim.Daha detaylı bilgi almak isterseniz youtube de on larca video bulabilirsiniz.

Sort:  

Congratulations @mkmk! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23689.80
ETH 1627.70
USDT 1.00
SBD 2.59