"မျဖစ္​မ​ေနမ​​ေျပာခ်င္​ အရာအ​ေတြ႔အၾကံဳအသစ္​တစ္​ခု"

in #esteem5 years ago

ကြမနား​ေန​ေျပာခ်င္​​ေျပာလိုက္​ရတယ္​။ၽန္​​ေတာ္​​ေလးစားရတဲ့ အမတစ္​​ေယာက္​စီက ခြင္​့​ေတာင္​းၿပီး ယူလာတာဗူရင္​း​ေရးသားသူ​ေတာ့သိပါဘူးခင္​ဗ်မဂၤလဆာင္တစ္ခုမွာ အခမ္းအနားမွဴ ်ပ္၁၀၀၀န္င္ပါအားလုံးေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ကုန္တယ္အခမ္းအနားမွဴထပ္ေျပာတယ္က်ြန္​ေ ​တကယ္ေျပာတာပါလုိခ်င္တဲ့လူလက္ညိဳးေထာင္ပါလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလက္ညဳိးေထာင္တယ္အခမ္းအနားမႉးူေတာ္ေတာ္မ်ားမ် ျကည့္ၿပီးေတာ့၀၀၀တန္အေဟာင္းတစ္႐ြက္နဲ႔လဲလုိက္တယ္
image

လက္ပ္ပိုၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းတြန္႔ေက်ေနၿပီးစုတ္ေနတဲ့၀၀၀တန္ တစ္႐ြက္ကို ထုတ္လာေတာ့လက္ညိဳးေထာင္ထားတဲ့လူ အကုန္ုလုံးနီးပါး လက္ျပန္ခ်သြားတယ္ခမ္းအနားမႉးကက္ညိဳွးေထာင္ထားတဲ့ထဲက ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို စင္ေပၚေခၚၿပီးယ္သူမွမလုိခ်င္တဲ့ ေဟာင္းႏြမ္းၿပီးစုတ္ျပတ္ေနတဲ့၁၀၀၀တန္ကိုေတြ႕႐က္နဲ႔ ဘာလုိ႔လက္ညဳိုးေထာင္႐တာလဲလုိ့္ေမးလုိက္တယ္ကာင္ေလးကျပန္ေျဖလုိက္တယ္အသုံးမ်ားလုိ႔ ေဟာင္းႏြမ္းသြားေပမယ့္ တန္ဖုိးကေတာ့ အသစ္က့ဲသို ၁၀၀၀ ပါပမိတ္ေဆြသင္ဒီေန႔ ႔လက္ထပ္တာဟာ အသစ္စက္စက္ပါခ်ိန္ွစ္လၾကာသြားတဲ့အခါ ေဟာင္းႏြမ္းသြားပါလိမ့္မယ္ဘယ္ေလာက္ပဲလွပေနတဲ့အလွပဲျဖစ္ပါေစအခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့အခါမွာ ပ်က္သုန္းသြားမယ့္တစ္ေန႔ေ႐ာက္လာမွာပဲဘယ္ေလာက္ထိဆန္ေနတဲ့အခ်စ္ပစ္ပါေဘဝ႐ဲ႕ေျပာင္းလဲမႈ
image

အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈေတြ႐ွိႏုိင္ပါတယိုမင္းသြားတဲ့အခ်ိန္ စိတ္လႈပ္႐ွားမႈေတြ ၿငိမ္းေအးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီ ၁၀၀၀ တန္ေလးကိုသတိ႐လုိက္ပါဟာင္းႏြမ္းသြားေပမယ့္လဲ သူတန္ဖိုးဟာအသစ္ကဲ့သို႔တစ္ျပားမွ ေလ်ာ့မသြားပါဘူး ကို္ယ္ေျပာေျပာခဲ့တဲ့ဆုိတဲ့ကတိစကားကိုဘယ္ေတာ့မွမေမ့လုိက္
တစ္ခ်ိန္ကကုိယ္ဟာသူ႔ကိုယူပိုင္ဆုိင္ဖုိ႔အတြက္အဆက္မျပတ္ႀကိဳးစားခဲ့တယလက္ထဲေ႐ာက္လာ႐င္တန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ႔ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကတယ႐င္ခုန္သံေလ်ာ့နည္းသြားတာကို အ႐င္းျပဳ ၿပီး ေဟာင္းႏြမ္းသြားၿပီလုိ႔ ယူဆလ်ွက္ အသစ္အသစ္ကို စမ္းသပ္ခ်င္တဲ့ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာေတြ မဖိတ္ေခၚပဲေ႐ာက္လာတတ္ပါတယ္တ္တုိင္းမက်တာေတြ
image

မ်ားလာတဲ့အခါတ္ကုန္ျခင္းဆုိတဲ့အပင္ေလးေပါက္လာပါတယ္ ေနာက္ဆုံးေတာ့တဖက္ကနာက်င္ျခင္းဆုိတဲ့ဝဒနာနဲ႔အဆုံးသတ္႐တတ္ပါတယ္အဲလုိမျဖစ္ေအာင္ ကိုယ့္႐ဲ႕ ႐င္ခုန္ျခင္း ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္ုိတာ႐႐ွည္တည္ျမဲေနေအာငိန္းသိမ္းထားတတ္ဖုိ႔လုိ႔ပါတယ္ြင့္လင္းျခင္းညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ားလည္မႈ႐ွိျခင္းတန္ဖုိးထားျခင္းဂ႐ုစိုက္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးေဆးတစ္ခြက္​​ေလာက္​​ေသာက္​လိုက္​ရ​ေက်နပ္​ပ​ေတာ့တာိ။

Photos credit - google

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22787.71
ETH 1553.43
USDT 1.00
SBD 2.46