​ေမးပါရ​ေစ ​ေမာင္​ႀကီး​ေရ

in #esteem4 years ago

​ေမာင္​ႀကီးတို႔ အညာ
သာပါစ​ေမး။
​ေက်းလက္​ငယ္​ ပကတိကို
႐ႈၾကည္​့ကြဲ႔​ေလး။

​ေမာင္​ႀကီးရဲ႕သဒၵါ
ျဖဴ ပါစ​ေမး။
သီလကို လံု​ေအာင္​ထိန္​းတယ္​
​ေအးၿငိမ္​းဖို႔​ေလး။

​ေမာင္​ႀကီးရဲ႕ ကညာ
လွပါစ​ေမး။
​ေလး​ေတာ္​ဝင္​ မိန္​းမျမတ္​ႏွယ္​
စိတ္​ဓာတ္​ျဖဴ​ ​ေဖြး။

ပ်ိဳ႕​ေမာင္​ႀကီး အညာ
လွပါရဲ႕​ေလး။
ရြာအဝင္​ ​ေညာင္​ညိဳရိပ္​ဝယ္​
​ေမွးအိပ္​ခ်င္​​ေသး။

ပ်ိဳ႕​ေမာင္​ႀကီး သဒၵါ
ျဖဴ ပါရဲ႕​ေလး။
ခ်စ္​​ေမတၱာ လက္​ကိုင္​သံုးတယ္​
ႏွလံုးျဖဴ ​ေဖြး။

ပ်ိဳ႕​ေမာင္​ႀကီး ကညာ
ပ်ဴ ငွါလို႔ ​ယဥ္​​ေက်း။
လွထိပ္​​ေခါင္​ သရဖူဘြဲ႔ကို
ထံုးဖြဲ႔ဆင္​​ေပး။
image
MSU-035
@htoohan

Sort:  

ေကာင္းတယ္ဘရို။ ကြ်န္ေတာ္ C2 အတြက္ကိုေရြးေပးလိုက္မယ္

အညာေျပာျပီး ဂ်ံဳခင္းၾကီးတင္ထား အညာမွာမရွိဘူး

လာလည္ခ်င္ပါဘိအညာ

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @htoohan.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20045.13
ETH 1370.79
USDT 1.00
SBD 2.51