Spaanse peperplanten worden

in #esteem4 years ago

image


***Spaanse peperplanten worden vaak aangevallen door ongedierte zoals trips, bladluizen, fruitvliegen en anderen, evenals ziekten zoals anthracnose, bacteriële verwelking, fusarium verwelking, cercospora bladvlek, rottend fruit, gekrulde bladeren. Wat betreft sommige symptomen en controle als volgt: a. Ku tu leaf Aphis gossypii Bladluizen komen overal voor en eten allerlei soorten planten. Bladluizen vallen de jonge bladeren en jonge scheuten aan. Jonge bladeren worden gezogen, abnormale groei, gerimpelde en gekrulde dwergen. , Deze bladluis-aphis kan een virale ziekte begraven, de bladeren worden kerinting. Mechanische controle kan worden uitgevoerd als het aantal planten een beetje is aangetast door met de hand te masseren. Terwijl chemisch het insecticide met de aanbevolen dosering kan gebruiken. Of d apat voerde ook biologische controle uit met behulp van roofdieren zoals tijgerkevers. Kan ook aluminiumpapier gebruiken dat zonlicht kan weerkaatsen achter (onder) bladeren waar het ongedierte zich verschuilt. b. Thrips tabacci Tripsen vallen bijna alle planten aan, bijvoorbeeld chili, tomaat, bladgroenten, aardappelen, tabak etc. Thrips zuigen vocht op het bladoppervlak en de sporen zijn wit als zilver. Wanneer een grote aanval terda [op veel plekken en bladkleur naar wit zal gaan. De bladeren worden aangevallen door deze plaag zal oprollen, de vorm is niet normaal en wordt gekruld. Sinds trips virale vectoren worden, lijkt het vaak dat er mozaïeken op bladeren zijn die worden aangevallen totdat de groei kleiner wordt*** ![image]()
**Spaanse peperplanten worden vaak aangevallen door ongedierte zoals trips, bladluizen, fruitvliegen en anderen, evenals ziekten zoals anthracnose, bacteriële verwelking, fusarium verwelking, cercospora bladvlek, rottend fruit, gekrulde bladeren. Wat betreft sommige symptomen en controle als volgt: a. Ku tu leaf Aphis gossypii Bladluizen komen overal voor en eten allerlei soorten planten. Bladluizen vallen de jonge bladeren en jonge scheuten aan. Jonge bladeren worden gezogen, abnormale groei, gerimpelde en gekrulde dwergen. , Deze bladluis-aphis kan een virale ziekte begraven, de bladeren worden kerinting. Mechanische controle kan worden uitgevoerd als het aantal planten een beetje is aangetast door met de hand te masseren. Terwijl chemisch het insecticide met de aanbevolen dosering kan gebruiken. Of d apat voerde ook biologische controle uit met behulp van roofdieren zoals tijgerkevers. Kan ook aluminiumpapier gebruiken dat zonlicht kan weerkaatsen achter (onder) bladeren waar het ongedierte zich verschuilt. b. Thrips tabacci Tripsen vallen bijna alle planten aan, bijvoorbeeld chili, tomaat, bladgroenten, aardappelen, tabak etc. Thrips zuigen vocht op het bladoppervlak en de sporen zijn wit als zilver. Wanneer een grote aanval terda [op veel plekken en bladkleur naar wit zal gaan. De bladeren worden aangevallen door deze plaag zal oprollen, de vorm is niet normaal en wordt gekruld. Sinds trips virale vectoren worden, lijkt het vaak dat er mozaïeken op bladeren zijn die worden aangevallen totdat de groei kleiner wordt** ![image]() *Spaanse peperplanten worden vaak aangevallen door ongedierte zoals trips, bladluizen, fruitvliegen en anderen, evenals ziekten zoals anthracnose, bacteriële verwelking, fusarium verwelking, cercospora bladvlek, rottend fruit, gekrulde bladeren. Wat betreft sommige symptomen en controle als volgt: a. Ku tu leaf Aphis gossypii Bladluizen komen overal voor en eten allerlei soorten planten. Bladluizen vallen de jonge bladeren en jonge scheuten aan. Jonge bladeren worden gezogen, abnormale groei, gerimpelde en gekrulde dwergen. , Deze bladluis-aphis kan een virale ziekte begraven, de bladeren worden kerinting. Mechanische controle kan worden uitgevoerd als het aantal planten een beetje is aangetast door met de hand te masseren . Terwijl chemisch het insecticide met de aanbevolen dosering kan gebruiken. Of d apat voerde ook biologische controle uit met behulp van roofdieren zoals tijgerkevers. Kan ook aluminiumpapier gebruiken dat zonlicht kan weerkaatsen achter (onder) bladeren waar het ongedierte zich verschuilt. b. Thrips tabacci Tripsen vallen bijna alle planten aan, bijvoorbeeld chili, tomaat, bladgroenten, aardappelen, tabak etc. Thrips zuigen vocht op het bladoppervlak en de sporen zijn wit als zilver. Wanneer een grote aanval terda [op veel plekken en bladkleur naar wit zal gaan. De bladeren worden aangevallen door deze plaag zal oprollen, de vorm is niet normaal en wordt gekruld. Sinds trips virale vectoren worden, lijkt het vaak dat er mozaïeken op bladeren zijn die worden aangevallen totdat de groei kleiner wordt..* # follow me @abiumi
Sort:  

Release the Kraken! You got a 3.35% upvote from @seakraken courtesy of @abiumi!

This post has received a 6.04% upvote from thanks to: @abiumi.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29363.65
ETH 1974.37
USDT 1.00
SBD 2.43