Steem- Break / Steem- Paŭzo

in #esperanto5 months ago (edited)

Time to break habits that are no longer good for you. After all the euphoria about the new technological possibilities, the disillusionment comes when we realize that we are not using these great new tools, but that we are being used.
We have to think about how we can master them again. I like the idea of digital minimalism, which means using the new possibilities, but only those that we really need ...
In order to clarify this, I am now taking 30 days break of digital occupation. Then I will understand better how much screen time really is enough for me.


Free picture from Pixabay

Tempo por rompi kutimojn, kiuj ne plu bonas al vi. Post la tuta eŭforio pri la novaj teknologiaj eblecoj, la maliluzio venas kiam ni rimarkas, ke ni ne uzas ĉi tiujn grandajn novajn ilojn, sed ke ni estas uzataj de ili.
Ni devas pensi pri tio, kiel ni povas regi ilin. Mi ŝatas la ideon de cifereca minimalismo, kiu signifas uzi la novajn ilojn, sed nur tiujn, kiujn ni vere bezonas ...
Por klarigi ĉi tion, mi nun faras paŭzon de 30 tagoj de cifereca okupado. Tiam mi pli bone komprenos, kiom da ekrana tempo sufiĉas por mi.

Sort:  

Bonan ripozadon. Kvankam mi ne vere aktivas cxi tie, mi esperas ke vi revenos :-)

Kiam vi revenos, venu ambaŭ al Hive! Mi faris Esperanto-komunumon: https://peakd.com/c/hive-115387/created

Mi ŝatas tian koncepton, cifereca minimalismo. Estas interese ke Steve Jobs praktikis tion, malgraŭ ke li estis unu el la plej gravaj teĥnologidonantoj de nia mondo. Tiaj homoj konas la malavantaĝojn de troa teĥnologia implikiĝo.

Ankaŭ min interesas tio. Fakte, mi opinias ke tia ekvilibro estas urĝa kaj nepra por nia sano mensa kaj korpa.

Mi sentas ke la afero kuŝas en la ritmo de nia vivo. Eĉ se ni ne povas multe malproksimiĝi de teĥnologiaĵoj, ni bezonegas malrapidigi la ritmon de ilia uzado. Do mi nun prenas tempon halti eĉ antaŭkomputile, trinki kafon spirante profunde, rigardante la plafonon... pensante, sentante. Mi nun penas vivi malrapide, laŭeble, malgraŭ neeviteblaj urĝaĵoj.

Sed mia tuta laborado estas teĥnologia. Mi bezonas resti proksima al komputiloj. Tamen se tion mi faras en trankvilo, tio ebligas min resti reganto je mia vivo (anstataŭ regato de miaj aparatoj).

Alia faktoro kiun mi juĝas grava estas la naturo de nia ĉiutaga agado: kiom satigaj, integraj kaj sanaj estas niaj tagaj kutimoj?

Tiusence mi donas grandan valoron al ĉiutaga meditado, korpekzercoj (jogo, batalarto), ripozado... Mi sentas ke oni devas peni ne estiĝi neglektema homo sidanta antaŭkomputile la tutan tagon (ĝenerale, perdante tempon k. vorata de distraĵoj).

Oni sentu ke teĥnologio estas nur harmonia dankiga parto de tuta —pli riĉa— vivo. Kaj tia parto estu utila... tute ne malkomfortiga aŭ ĝena.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11143.17
ETH 384.74
SBD 1.02