RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ SIÓDMA.

You are viewing a single comment's thread from:

ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ SIÓDMA.

in engrave •  last month 

podejrzewam, że chętnie zamieniłby wszelkie istniejące na świecie pietruszki - na jedną, nierealną nawet jagodę 😄

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!