Sort:  

Piękne miejsce! Dziś widok bajeczny, a kiedyś pewnie strategiczny - wyobrażam sobie, jak wartownicy wypatrywali wrogiej floty na horyzoncie. :)

Uwielbiam to miejsce, o każdej porze roku widoki są cudowne :)

Warownie i świątynie to połączenie jak woda i ogień. Jeden biegun kojarzy się z sakrum a drugi z przemocą. Na całym świecie.

Oczywiście masz rację, chociaż nie powinno tak być...

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=grecki-bazar-ewy
Post link: http://steemitworldmap.com?post=zamek-aniola---aggelokastro-na-wyspie-korfu


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

Manually curated by the Qurator Team. Keep up the good work!

Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności #pl-travelfeed!

Zapraszam do zapoznania się postami opublikowanymi w zeszłym tygodniu, twórcy tych postów liczą na Twój głos, zapraszam do głosowania, następnym razem Twój post będzie walczyć o tytuł najlepszego postu tygodnia tagu #pl-travelfeed.

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Kuratorzy tagu #pl-travelfeed
@rozku & @lesiopm

Piękny widok,widziałam podobne na wyspie Kreta. Pozdrawiam

Tak, wyspy są bardzo urokliwe, zwłaszcza te górzyste z pięknymi widokami.
Dziękuję za komentarz i pozdrawiam wzajemnie z Korfu :)

Congratulations @grecki-bazar-ewy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 20000 upvotes. Your next target is to reach 25000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 23884.50
ETH 1878.31
USDT 1.00
SBD 3.30