Retro Gaming [NES] - Bomberman

in dtube •  5 months ago 
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

W "Bombermana" na NES-a nigdy nie grałem. Za to miałem "Dyna Blaster" pod MS-DOS-a. W sumie to jedna i ta sama gra.
Żeby odblokować więcej bomb to chyba trzeba było znaleźć odpowiedni murek i go wysadzić.