Photoshop Dərsləri - 16 - Magic Wand və Quick Selection

in #dtube2 years ago


Bu gün bir başqa seçmə aləti olan magic wand tool və quick selection tool alətindən ətraflı bəhs edəcəyik. Magic wand tool bir birinə qonşu olan eyni rənglərin seçilməsində istifadə olunur. Quick selection tool isə bir birinə qohum rənglərin seçilməsində daha çox istifadə olunur. Qısaca Magic Wand və Quick Selection photoshop da çox istifadə olunan bir seçmə alətləridir.

Material Link: http://bit.ly/2LTOe9W

Kanalımıza ABUNƏ olmağı və videolarımızı BƏYƏNMƏYİ unutmayın. Sağlıqla qalın!

Yeni videolarımı qaçırmamaq üçün ► http://bit.ly/2zVzUcf

Photoshop dərsləri üçün ► https://goo.gl/sijsdU
Wordpress dərsləri üçün ► https://goo.gl/SBBSp7
Corel Draw dərsləri üçün ► http://bit.ly/2zTeLPZ
Corel Draw MIX dərslər üçün ► http://bit.ly/2j4MefS
YouTube dərsləri üçün ► http://bit.ly/2jC5gcX

Sosial Media Platform:

Facebook Page ► http://bit.ly/2i7IIRb
Facebook ► http://bit.ly/2AommTu
Twitter ► http://bit.ly/2nh9bRq
Instagram ► http://bit.ly/2j6fAdE
Behance ► http://bit.ly/2AKZPmV


▶️ DTube
Sort:  

Congratulations @vasifalibeyli! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!