Motivation to impact

in dtube •  last year  (edited)


Wideo stworzyłem jakieś dwa lata temu. Projekt na zaliczenie w szkole. Wszystko klejone było w Windows Movie Maker :D

Do stworzenia tego filmu wykorzystałem 4 różne widea:

*Bodybuilding motivation - Rivals
*Emotions of CrossFit
*Letting Beauty Speak
*Be Remembered - Motivational Video


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!