Czy warto wziąć kredyt - Kwintesencja #3

in dtube •  4 months ago


Hej! Dodaj łapkę w górę dla tego filmu oraz subskrybuj po więcej ;)

Opowiem o tym czy warto wziąć kredyt i od razu zanim zaczniecie oglądać powiem, że generalnie nie warto brać kredytu. Pierwsze co przychodzi na myśl w związku kredytem to kredyt konsumpcyjny albo pożyczka, które są wysoko oprocentowane, więc nikt o zdrowych zmysłach go nie weźmie, ponieważ nie warto. Niekiedy jednak koszt kredytu jest znośny oraz jest daje wymierne korzyści. Po tym filmie będziesz wiedzieć czy warto wziąć kredyt czy nie warto.

Nie brakuje również tagów, które zamieszczam w celu optymalizacji wyników wyszukiwania, a jest to między innymi pl-ekonomia, ale także słynne i używane przez wszystkich polish. Kolejnymi tagami, które zostały tutaj wykorzystana jest pl-kredyt, oraz na sam koniec pl-vlog. Jak zawsze życzę miłego oglądania!


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @squido! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!