You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wyciekł film z incydentu dokonanym na panu Adamowiczu. TVN go usuwa z internetu

in #dtube3 years ago

A po jaki grzyb Wam to nagranie? Co ono dobrego wniesie? Facet dostaje kose i siada na dupie. Po co to pokazywać? żeby rodzina mogła sobie pooglądać? Czy potrzebne hienom żerującym na ludzkiej krzywdzie?

Sort:  

Po to, że TVN rości sobie prawo do tego nagrania i usuwa ludziom całe vlogi jeśli we vlogu znalazł sie kadr z nagrania. Cenzurze mówimy NIE! Jest prawo cytatu i umieszczanie tego nagrania jest zgodne z tymże prawem. Wrzuciłem to na złość TVNowi bo to nie pierwszy taki numer tej szczujni. Przypominam nagranie jak to dziennikarz tej stacji mówi na żywo o biednych kobietach, dzieciach i chorych a z pontonu wyskakują akurat zdrowe byki w wieku poborowym. Tego też TVN nie życzy sobie i z tego co wiem udało im sie te nagranie pousuwać z internetu gdyż nikt nie wrzucił tego na blockchein.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.05
JST 0.036
BTC 33719.25
ETH 2210.98
USDT 1.00
SBD 3.73