A. Juda o Notre Dame, nieuczciwy marketing, homoTERRORYZM w Polsce! [Interprzegląd 6]

in dtube •  4 months ago 


Wszystkie utwory (w tym obrazy) zostały użyte zgodnie z prawem cytatu, zaś wszelkie prawa autorskie do tego filmu są zastrzeżone. Rozpowszechnianie filmu z podaniem do niego źródła jest możliwe dopóki wykorzystanie go mieści się w granicach prawa cytatu.

STEEMIT ► https://steemit.com/@polskiarrow
TWITCH ►

KRYPTOWSPARCIE:
4COINS:
BITCOIN ► 1HxfD8WBbWJvJmw7xe9vkQHGJfEgV2bPcd
JAXX:
BITCOIN ► 1CmqxWKSWeppHdCTdydBcRKNknQjue7ZPy

FILMY UŻYTE:


OUTTRO ►

ZDJĘCIA UŻYTE:

  1. https://twitter.com/NarodowyL/status/1117135030286004226/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1117135030286004226&ref_url=https%3A%2F%2Fwprawo.pl%2F2019%2F04%2F17%2Fbron-gladkolufowa-represje-tak-policja-potraktowala-polakow-potepiajacych-deklaracje-lgbt-wideo%2F

ŹRÓDŁA:

  1. https://steemit.com/polish/@polskiarrow/andrzej-duda-i-jego-judeo-chrzescijanskie-fundamenty
  2. https://steemit.com/polish/@polskiarrow/falszowanie-opinii-w-internecie-o-nielegalnym-procederze-nieuczciwego-marketingu
  3. https://steemit.com/polish/@polskiarrow/policja-strzela-do-przeciwnikow-marszu-lgbt
  4. https://wprawo.pl/2019/04/17/bron-gladkolufowa-represje-tak-policja-potraktowala-polakow-potepiajacych-deklaracje-lgbt-wideo/?fbclid=IwAR2m2v_8IYAm4vYqaal5steMhCyBDq8HcAoEc4AD-oNNh2ApZrn11Yg5mGI

==========
NIE DLA ROSZCZEŃ ► http://ustawa447.pl
==========


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!