RE: Ne söyleyeceğinizi nasıl davranacağınızı bilemediğiniz canınızın sıkkın olduğu zamanlarda ne yaparsınız?

You are viewing a single comment's thread from:

Ne söyleyeceğinizi nasıl davranacağınızı bilemediğiniz canınızın sıkkın olduğu zamanlarda ne yaparsınız?

in dpoll •  3 months ago 

Voted for

  • sessiz kalırım ama beynim sürekli çalışır
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!