Bazen Kaçasım Gelir

in #doga4 years ago

image

image

Yine kaçış yapıp böyle doğada olma hislerinin yoğun yaşandığı günlerdeyim.

İyice bunalım moduna geçesim geliyor diyerek kendimi koşullamak istemiyorum ama gidişat o yönde görülüyor.

Bütün bu yazılanlar karakter sayısından dolayı kaynaklanıyor. Sayıyı aşıp fotoğraf yerine yazı istedikleri için yapıyorum.

Biraz da böyle yazalım.


Bu açıdan da yazmak gerekiyormuş.

Sort:  
Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29638.45
ETH 1920.21
USDT 1.00
SBD 2.59