Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Diyet yapıcak duruma hiç gelmedim ^^ genelde kilo almışım dedikten hafta sonra normale dönüyorum piskolojik galiba :D

·

Haha olabilir bünyeden bünyeye değişkenlik gösteriyor tabiki:)

ha ha ha good

This post has received a 1.05 % upvote from @booster thanks to: @busegarg.

Loading...