[PL/EN] DCR Tools for streemers - testing in practice - in Game

in dlive •  last year 

Thumbnail

[PL] Dziś testujemy DCR Tools w praktyce, zobaczymy czy wszystko zaprojektowałem dobrze i czy narzędzie będzie dla mnie wygodne podczas gry w Mad Max.


[EN] Today we are testing DCR Tools in practice, we will see if I have designed everything well and whether the tool will be comfortable for me while playing Mad Max.

Donations (dotacje i wsparcie): https://zygmunt.pro/apps/donate.php ---
My notifications app: (Mój program do powiadomień): https://zygmunt.pro/apps

My live stream is at DLive

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

nie było mnie na streamie dzisiaj ale w 29:03 nie trzeba od nowa stawiać wszystkich kursorów, wystarczy że jeszcze raz klikniesz w to samo miejsce aby go odznaczyć.

dzięki :)