RE: DLive Community Guidelines vs YouTube Community Guidelines

You are viewing a single comment's thread from:

DLive Community Guidelines vs YouTube Community Guidelines

in dlive •  2 years ago 

1:25 - Wystarczy jeden imbecyl i na czacie nie ma co czytać oprócz spamu.
Slow mode gdyby można było ustawić, było by trochę lepiej. Dokąd Dlive zmierza? By stać się kopia YT?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wystarczy możliwość przełączenia się na blockchain chat

Wtedy poszkodowane zostaną osoby nie posiadające konta na steemit.

No i? A jak działa tryb dla followersów luz subów na twitch? Nie masz suba, to nie piszesz.