Sort:  

ei ole haige mingi kell 1 olin juba kodus

thanks for upvote spiritdreamer

thanks for up vote qonq99

thanks enigmatv

kuidas film oli eile?

normaalse kvaliteediga on u ka eks? saada mulle nimi fb. tõmban ka siis. pea ka haige?

thanks for up vote Dlive!

star wars the last jedi

aga eelmise osa pead ka ära vaatama kui sa seda näinud äkki pole

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 63465.90
ETH 3123.63
USDT 1.00
SBD 3.95