[PL] Wiesio Poboczniaki i odkrywanie mapy

in #dlive4 years ago

Thumbnail

Jestem Sebastian zajmuję sie graniem od wielu lat a stremingiem od ponad 3 lat

wskocz także na soszale tu zawsze jestem Facbook -https: //www.facebook.com/PNR152
Instagram https://www.instagram.com/pnr154/
Grupa Steam http : //steamcommunity.com/groups/maluchysebka
Dotacje https://tipanddonation.com/pnr

My live stream is at DLive

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28813.05
ETH 1763.20
USDT 1.00
SBD 2.47