Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dostajesz flagę za puszczanie gameplay, a nie faktyczne streamowanie.
Nawet pojawiałą się data 10/27/2017
Prosiłem żebyś mi udowodnił, że faktycznie grasz i żebyś podskoczył w miejscu pięć razy skoro nie masz mikrofonu. Po mojej prośbie skończyłeś stream udowadniając, że to był wcześniej nagrany gameplay, a nie na żywo.
Chciałem dać upvote, a tak daję flagę.