Pelaburan Skala Kelima Resume Peribadi Penempatan Saham Amanah Bitcoin

in #dlike4 years ago

Shared From Dlike

Grayscale Investments je nastavio privatni plasman dionica Bitcoin Trust-a (GBTC) u sivim tonovima, navodi se u saopćenju za javnost 8. jula.

Kako se navodi u saopštenju, privatni plasman GBTC akcija se periodično nudi akreditovanim investitorima - kako je definisano pravilom 501 (a) Uredbe D prema Zakonu o hartijama od vrijednosti - za dnevnu pretplatu.

Prema izvještaju, GBTC dionice su osmišljene tako da investitorima daju novac u bitcoin (BTC) putem tradicionalne investicijske strukture. Namera je da akcije budu blisko povezane sa BTC-om, ali to su akcije koje se drže u ime investitora, a ne u samoj kriptovaluti.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23428.15
ETH 1679.18
USDT 1.00
SBD 2.64