Kazimierz Dolny odrzucił 5G i 10 mln złotych

in dlike •  2 months ago

Dhared From Dlike

Burmistrz Kazimierza Dolnego wraz z mieszkańcami odrzucili 10ml zł zaproponowane przez T-Mobile na stworzenie "smart city" Obawiali się inwigilacji i szkodliwosci 5G. Czy słusznie?


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!