Crypto Info- Opłaty Ethereum znów spadają poniżej 0,01 $

in #dlike5 years ago

Shared From Dlike

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zaobserwowano że łańcuch bloków Ethereum zaczął zyskiwać na popularności, nawet gdy cena ETH spadła, przy dużej poprawie wolumenu transakcjii.

 

W ciągu ostatnich 48 godzin program, który utrzymywał wartość szczytową ETH o wartości ponad 10 milionów dolarów, upadł. Co ciekawe, spowodowało to silny spadek aktywności sieci i opłat.


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 57849.42
ETH 3122.29
USDT 1.00
SBD 2.43