Wydłużenie terminu wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa - projekt nowelizacji KRiO

in dlike •  3 months ago 

Dhared From Dlike

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z którym ma zostać wydłużony termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Obecnie zgodnie z przepisami, jeżeli zachodzi podejrzenie, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna, to możliwe jest wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa maksymalnie do 6 miesięcy.

Proponowane zmiany mają nie tylko wydłużyć dotychczasowy okres do 1 roku, ale również zmienić moment rozpoczęcia biegu terminu. Mąż kobiety będzie mieć rok na złożenie powództwa od momentu, w którym dowiedział się, że nie jest ojcem, a nie jak dotychczas od kiedy dowiedział się o narodzinach dziecka.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!