ACTA 2 - od kiedy ma obowiązywać w Polsce?

in dlike •  4 months ago 

Dhared From Dlike

26 marca 2019 Parlament Europejski przegłosował przyjęcie ostatecznej wersji dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, zwanej potocznie ACTA 2. Od kiedy przepisy miałyby obowiązywać w Polsce? Wpierw dyrektywa musi zostać zaimplementowana w prawodawstwie danego kraju. Polska jak i inne kraje członkowskie mają na to 24 miesiące.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!