MMA. KSW 50. Przemysław Mysiala rywalem Tomasza Narkuna w walce o pas

in dlike •  last month 

Shared From Dlike

Mieszkający na co dzień w Anglii Przemysław Mysiala (23-9-1) będzie rywalem Tomasza Narkuna (16-3) 14 września w The SSE Arena, Wembley. "Misiek" i "Żyrafa" zmierzą się w jednej z walk wieczoru KSW 50 w Londynie, a stawką będzie pas wagi półciężkiej.
Nie słyszałem o tym zawodniku. Widze dużo osób włodarze z Bellatora team biorą. Ok będzie się działo. Jestem ciekaw w jakiej formie jest Tomasz.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @jozef230! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 22000 upvotes. Your next target is to reach 23000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!