Doğu Türkistan’daki zulme 23 ülkeden ortak bildiri

in dlike •  13 days ago 

Shared From Dlike

Aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu yirmi üç ülke, Çin'in Doğu Türkistanlılara uyguladığı baskı, şiddet ve insan hakları ihlalallerini ele alan ve eleştiren bir rapor hazırladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İnsan Hakları İhlaleri komitesi, Çin'in Doğu Türkistandaki insan hakları ihlallerine vurgu yaparak, Çin yönetimini insan haklarına saygılı olmaya ve uluslararası hukukla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Kaynak: Yeniçağ. <https://www.yenicaggazetesi.com.tr/dogu-turkistandaki-zulme-23-ulkeden-ortak-bildiri-254365h.htm> (30.10.2019)


Shared On DLIKE

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.