BİTİŞ DÜDÜĞÜ ÇALDI!

in dlike •  13 days ago 

Shared From Dlike

Bağımsız gazeteci Gökhan Özbek Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonunu iç ve dış politika bağlamında değerlendiriyor. Özbek'e göre AKP bu operasyonla ne kaydadeğer bir dış politika başarısı elde etmiş ne de iç politikada dağılmanın ve oy kaybının önüne geçebilmiş değil. Dışarıda Türkiye dışında tüm taraflar bu operasyondan karlı çıkmış, içeride de AKP'deki dağılım devam ediyor ve AKP oy oranını yükseltmiş görünmüyor. Kaynak: 23 Derece. <https://www.youtube.com/channel/UCv0w8hUQ7MROrzv3yCoDX0A> (30.10.2019)


Shared On DLIKE

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.