Karczewski do nauczycieli: Ja pracuję dla idei. Zarabia 20 tys. miesięcznie | naTemat.pl

in dlike •  last month  (edited)

3ffabdc29eb1151703413f5cb8c7a40b,780,0,0,0.jpg

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poucza nauczycieli, że powinni pracować dla idei. Sam jednak zarabia 20 tys. zł miesięcznie, podczas gdy nauczyciel stażysta około 2,5 tys. zł.


Też kiedyś pracowałem dla idei, zanim mnie nie przeniesiono z mało uciążliwego na najgorsze stanowisko pracy. Teraz pracuję tylko dla pieniędzy : 2300-2500 miesięcznie, a jak się trafią robocze weekendy to czasem 3000 PLN netto.


Na Steemit też piszę dla idei, ale... poniżej 10 SBD za post nie schodzę (sarkazm). Widzicie? Odmówiłem zapłaty za ten post, zrobiłem to dla idei.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

to może sklepikarze zrezygnują z pobierania opłat za pokarm, dostawcy za prąd wodę czy gaz, gmina zrezygnuje z podatków gruntowych, spółdzielnia z czynszów. Tak o, dla "idei" !
dlaidei.jpg

·
  ·  last month (edited)

Ydealyści. A ilu takich jest w samorządach na szczeblu lokalnym? Ile budżet państwa (nasze podatki) musi tracić na takich.

Hi, @bartheek!

You just got a 1.22% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations @bartheek! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 15000 upvotes. Your next target is to reach 16000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!