Donald Tusk o Acta 2 - "Wydaje się, że podjęto trafną decyzję"

in dlike •  4 months ago 

Dhared From Dlike

Słowa Donalda Tuska jakie przytacza TVN, mówią same za siebie.

Cytuję:

  • "Według mojej oceny, nie są zagrożone wolności w Internecie",
  • "Odnoszę wrażenie, że wiele argumentów przeciwko dyrektywie miało charakter trochę demagogiczny",
  • "Istotą sprawy była fundamentalna ochrona praw autorskich i wydaje się, że podjęto trafną decyzję",
  • "Ale rozumiem też wszystkie te obawy, emocje, szczególnie młodych ludzi. Wydaje się, że jednak one są nie do końca dziś uzasadnione".

Przedstawiciel Unii Europejskiej, który tak naprawdę nie ma pojęcia czego dotyczy dyrektywa, ale wydaje mu się, że powinna być w porządku.

Nasi politycy sprzedaliby własne matki za pieniądze z Unii... Szkoda słów.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pomijając już konkretną opinię jaką w tym temacie ma Tusk i czy jest ona dobra czy zła, to wolę szczere "wydaje się", niż zbyt pewne i aroganckie "jestem pewien" mimo, że pewności nie ma. Za mało w dzisiejszym świecie pozwolenia na mylenie się i niepewność w tematach politycznych, a za dużo polaryzacji. Co oczywiście nie zmienia tego, że on jako osoba bliska tych regulacji, powinna znać je bardzo dobrze.

wolę szczere "wydaje się", niż zbyt pewne i aroganckie "jestem pewien"

Na konkretne pytania wymagajmy konkretnych odpowiedzi, zwłaszcza od polityków. "wydaje się" w ustach tak wysoko postawionej osoby to nic innego jak "nie wiem" , jeżeli nie wie to co on tam robi?

Zakładałem, że mówi "wydaje się", bo ma na myśli to, że teoria to jedno a praktyka to drugie. To znaczy, że trudno jest przewidzieć na 100% jakie będą praktyczne skutki, ale w teorii według niego ustawa jest dobra.

Aczkolwiek nie mam zamiaru w tej kwestii Tuska bronić. Może to i racja, że w tym wypadku powinien umieć rzucić konkretem. Może się asekurował by za 2 lata gdy będzie już widać skutki tego "ACTA2" nikt nie zacytował jego wypowiedzi pokazując, że uważał to za dobrą regulację. On wtedy powiedziałby - hola hola, ja tylko mówiłem, że "wydaje się" ;)

  ·  4 months ago (edited)

Polityka jest jaka jest, ale tu trzeba być pewnym i wiedzieć na czym się stoi. Skoro ludzie nie chcą by wprowadzane były pewne regulacje, to znaczy że coś jest nie tak i warto się temu przyjrzeć.

Z drugiej strony dziwię się, że politycy nie słuchają w ogóle ludu, przecież w końcu są oni przez lud wybierani. Chyba paru osobom w najbliższych wyborach zabraknie głosów to zachowania stołka.

Congratulations @baro89! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!