Neonfly zapowiada nowy album

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Brytyjska formacja Neonfly opublikowała video, w którym zdradza szczegóły dotyczące nadchodzącego albumu, zatytułowanego "The Future, Tonight".
"To płyta, na której odbywamy podróż w mroczniejsze rejony, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i teksty"


Source of shared Link

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.035
BTC 10608.28
ETH 353.15
USDT 1.00
SBD 0.96