Nhà Máy Sản Xuất DAC

in dac •  8 months ago 

Ngay từ khi bắt đầu tồn tại, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ với tư cách là một cộng đồng sở hữu nhà sản xuất khối và kích hoạt DAC. Là một phần của việc kích hoạt Các Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung, chúng tôi đã và đang làm việc trên các hợp đồng thông minh EOS mã nguồn mở, APIs, và các công cụ tương tác trực tiếp để vận hành eosDAC. Theo thời gian, chúng tôi có kế hoạch làm cho chúng có sẵn và dễ dàng sử dụng cho những đối tượng lớn hơn quan tâm đến việc sử dụng công nghệ DAC cho các dự án và cộng đồng của họ. Lợi ích của quyền hạn giám hộ được bầu đa chữ ký là thật sự có giá trị!

Vào ngày 1 tháng 2, chúng tôi đã công bố một hướng dẫn chi tiết về cách mà bạn có thể bắt đầu làm việc với bộ công nghệ của chúng tôi ngay bây giờ. Các phản hồi thực sự đáng khích lệ khi càng ngày có nhiều người nhận ra giá trị của việc xây dựng các DAC thay vì các hệ thống tập trung một điểm thất bại mà không có kết quả minh bạch, đáng tin cậy và lặp lại. Tôi (Luke) thậm chí còn có cơ hội nói về công nghệ DAC của chúng tôi với một thành viên của chính phủ Puerto Rico và nhóm chuyển đổi mô hình kỹ thuật số và hội đồng tư vấn blockchain của họ. Mục tiêu kích hoạt DAC của chúng tôi đang tiếp tục làm đơn giản hóa quy trình và giúp mọi người dễ dàng khởi tạo DAC của riêng họ.

Chúng tôi vẫn chưa có bản hoàn chỉnh nhưng chúng tôi đang làm theo tiến độ. Trong tương lai, việc tạo DAC trên EOS sẽ được thực hiên với một giao diện người dùng thân thiện và các công cụ tùy biến. Cho đến lúc đó, bạn vẫn có thể khám phá việc xây dựng DAC riêng của bạn bằng cách sử dụng một tập lệnh đơn giản mà chúng tôi đã phát triển gần đây để tự động hóa quy trình cho bạn. Bạn có thể tự dùng thử nó bằng cách sử dụng thư viện Github tại đây: https://github.com/eosdac/dac-factory

Đây và video dài 17 phút cho thấy cách tập lệnh hoạt động:

Nếu bạn muốn xây dựng DAC riêng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên kênh Discord của chúng tôi. Các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi mong muốn giúp bạn bắt đầu.

Tương lai là phi tập trung.

Chân thành cảm ơn Dallas, Michael, Peicesnbits, Nod74 và đội ngũ dịch thuật của chúng tôi, những người đã thực hiện phần lớn công việc để cung cấp bộ công cụ này.

Hãy bỏ phiếu cho eosdacserver


Đăng ký bản tin của chúng tôi để nhận thông báo và theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội yêu thích của bạn:

Steemit | Discord | Telegram | Facebook | Twitter | Google-plus | Github | Instagram | Linkedin | Medium | Reddit | YouTube | Weibo| VK| Bihu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I just resteemed your post!

Why? @eosbpnews aggregates updates of active EOS BPs and conveniently serves them in one place!


This service is provided by @eosoceania. If you think we are doing useful work, consider supporting us with a vote :)
For any inquiries/issues please reach out on Telegram or Discord.