Aplikácie: II. Nukleárny výbuch

in czsk •  16 days ago


Existuje veľa zaujímavých aplikácii, respektíve internetových stránok o ktorých ani len netušíte. V tomto seriáli sa na pár z nich pozrieme.

NukeMap

V tejto aplikácii si môžte vyskúšať aké by to bolo mať kľúč od atómového kufríku. V aplikácii si zvolíte:

  1. miesto dopadu bomby
  2. silu bomby, tu môžte zvoliť kilotony alebo nejakú bombu ktorá už existuje
  3. či vybuchne bomba vo vzduchu alebo na zemy a ďalšie efekty
    Následne stlačíte len DETONATE a je to. Potom sa zobrazí mapa 6 rádiusov ktoré znázorňujú napríklad polomer ohnivej gule po výbuchu, teplého vzduchu, tlakovej vlny, radioaktívneho spádu a podobne.

    Stránky www: https://nuclearsecrecy.com/nukemap/

Ak sa Vám článok páčil pôoteší ma každý UPVOTE, RESTEEM, COMMENT.
_0000000.jpg
Zdrojom obrátkov je google a oficiálne stránka https://nuclearsecrecy.com/nukemap/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jdu to vyzkoušet :-)

:D Peeecka post

Diki chlapci...užite si ničenie sveta ;)