I'm now curating for @suomibotti, "Finland bot"

in curation •  5 months ago

Äskettäin @apsu kyseli minua jos olisin kiinnostunut auttamaan Suomibotille sisällön kuratoroinnissa hänen itsensä ollessa kiireinen oman elämänsä ilojen taikka murheiden kanssa niin, että hän ei kykene seuraamaan sisältöä niin paljon kuin haluaisi.

Minun itseni taas ollessa vähemmän kiireinen toimettomuutta potevassa siviilipalveluksessani vielä seuraavat kaksi kuukautta, totta kai hyväksyin @apsun pynnön!

Recently @apsu reached to me and asked if I'd like to curate content for his @suomibotti, "Finland bot", which is a bot meant to support Finnish/Finland community in Steemit. @Suomibotti likes all kinds of quality content relating to Finland, but of course supporting Finns is its main appeal ;)

With @apsu being busy with his own life, and my time being inflated with the inaction on my civil service (forced labor by our government), of course I happily took his request!

Joten käytännössä teen samaa mitä Apsukin on tähän mennessä tehnyt: resteemailen ja upvoteaan sisältöä, jonka yritän tuomita subjektiivisten vääristymieni takaa objektiivisesti parhaaksi.

Näin, voitte nyt siis minullekin vihjata uusista suomalaisista niin saadaan hekin koottua Suomibotin "siipien alle", vai pitäisikö sanoa "Napapiirin Pikajunaan" ;)

Minut saa kiinni parhaiten täällä Steemitissä tai steem.chatissa samalla nimimerkillä kuin täälläkin: celestal.

Myös Discord on olemassa, nimellä celestal#7154, jota en tosin yhtä aktiivisesti käytä kuin steem.chattia.

I'm basically doing the same that @apsu has so far: upvoting and resteeming with an emphasis on the best content by quality that I try to judge the best of my ability over my subjective biases.

If you happen to know some lonely Finn and/or Finnish talking individual here in Steemit who's not yet aware of @suomibotti, from now on you can inform his/her username for me also so that we get all aboard the Polar circle Express ;)

I'm the most available here in Steemit and steem.chat with the same username as here: celestal.

Also in Discord, celestal#7154 where I'm not as active as in steem.chat though.

Itselläni on halu hyvinvoivalle Steemitille ja nyt pystyn tämän pienen henkilökohtaisen käyttäjäni lisäksi avittamaan tässä tavoitteessa myös yhteisökeskeisen Suomibotin kautta. Ei tämä mikään presidentin virka ole, mutta olenhan minä jokseenkin otettu, että @apsu minut hänen bottinsa käyttöön uskoi.

Ei siinä, jatkakaa kirjoittelua tai mitä ikinä täällä hyserrättekään, pidän tarkasti silmällä tuotoksianne. 😉

I really want to be able to create a healthy environment in Steemit, and now on top of my small efforts on my personal account, I'm able to help through the community oriented @suomibotti too. It ain't any presidential position, but I'm still nonetheless flattered by @apsu entrusting me to his bot.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kiitos celestal! Hienoa, että yhteisöstä löytyy tukea ja jeesiä, kun sitä tarvitaan. :)

·

Wow, I guess I didn't even know @apsu ran such an awesome initiative. Truly, he continues to be an example of the bread we all should strive to be.

I think he's made a good decision to entrust you as curator as well. :)

·

Wow, I guess I didn't even know @apsu ran such an awesome initiative. Truly, he continues to be an example of the bread we all should strive to be.

The bread always comes with surprises. The good ones this time.

I think he's made a good decision to entrust you as curator as well. :)

I'm happy to hear that from you too, thanks Lemony! :D

Sait siis toistaiseksi voimassa olevan viransijaisuuden.

Onnittelut! :)

·

Joo, näinhän sen voi kanssa ajatella.

Kiitos!

@celestal I wish you'd speak more English, some your non Finnish followers can also understand with clarity...lol. What's it about? Little I understood it sounds like a pretty laudable initiative though

·

Ahh... sorry if I wasn't explicit enough about this. This post, written by @apsu, the creator of @suomibotti, should explain in detail what's it about.

Congrats on becoming a curator @celestal!

And @apsu asked you? WHAT AN HONOR c: <3 <3 <3

With love,
Ya gurl Shello

P.S. Miss you dude~

·

Congrats on becoming a curator @celestal!

Thanks Shello!

And @apsu asked you? WHAT AN HONOR c: <3 <3 <3

Oh yeah, I know, right!

P.S. Miss you dude~

Aww... well here I am!

·
·

I'm glad to see that you're dedicating more time to Steemit :D See you again real soon!~

·
·
·

More time? I'm already here throughout the day 😄

·
·
·
·

lmao very true!~ If anything, I need to be the one who's around more c;

its historical.

Selvä.

·

Aasia kunnossa.

Congratulations @celestal! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Sweden vs Switzerland


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!